Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης της της ιστοσελίδας www.nasisclima.gr του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας με την επωνυμία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση», έδρα την Πρέβεζα (ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων, αριθ. 60α) και ηλεκτρονική διεύθυνση www.nasisclima.gr


Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ανωτέρω ιστοσελίδα μας, πρέπει να μελετήσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται και ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση», που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.Nasisclima.gr

Βεβαιωθείτε προηγουμένως, ότι συμφωνείται και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και στη συνέχεια περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.nasisclima.gr του καταστήματος, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα αυτή συνεπάγεται και σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας συγκατάθεση και αποδοχή των όρων αυτών και προϋποθέσεων.

1. Όροι

Η Εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» δικαιούται, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά μονομερώς τους προκείμενους όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς όμως οι αλλαγές αυτές να καταλαμβάνουν και να επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, παρά μόνο την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητά τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα των χρηστών, που τυχόν ήθελαν εμφανισθεί κατά την πρόσβασή τους στον δικτυακό της τόπο και κατά τη διάρκεια της πρόσβασής τους, εφόσον τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής χρήσης του δικτυακού τόπου.

3. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.nasisclima.gr αποδέχονται, ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» για την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail και μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου, εφόσον τούτο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να μεταδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με βάση συμβατικές και διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή περιέχονται σε εμπιστευτικές συμφωνίες), παραβιάζει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία και προγράμματα, που αποσκοπούν στη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβαίνει από δόλο ή αμέλεια την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και οποιουδήποτε περιεχομένου, εφόσον τούτο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Αν οι χρήστες παραβούν με οποιονδήποτε τρόπο τις εν λόγω απαγορεύσεις και δεσμεύσεις τους η Εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ουδεμία από την παραβίαση αυτή ευθύνη φέρουν, ενώ διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησής τους κατά των χρηστών, όπως και κάθε άλλο σχετικό δικαίωμά τους, όπως, ενδεικτικά, το δικαίωμα ποινικής δίωξης των χρηστών.

4. Ασφάλεια δεδομένων

α) Το απόρρητο των συναλλαγών.

Οι βασικές αρχές προστασίας του απορρήτου που ισχύουν  στις κλασσικές συναλλαγές, ισχύουν οι ίδεις και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη στην Εταιρεία και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, θεωρούνται εμπιστευτικές και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα, ώστε οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που θεωρείται αναγκαίο στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών της και μόνο για την εξυπηρέτηση αυτών.

Μεταξύ των μέτρων τούτων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες των χρηστών έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οι οποίοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για την εξυπηρέτηση των ζητουμένων από το χρήση υπηρεσιών και εφόσον τούτο είναι, αλλά και στο μέτρο που είναι αναγκαίο.

Αν η Εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα χρησιμοποιήσουν για την υποστήριξη των συστημάτων τους και γενικά κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους τις υπηρεσίες τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους, μεριμνούν για την εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και στην περίπτωση αυτή.

Η Εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία των πελατών τους και γενικά τα στοιχεία που τους διαβιβάζουν οι χρήστες, όπως και τις συναλλαγές τους, παρά μόνο μετά από έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση του χρήστη ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα να του επιστρέψουν οποιοδήποτε στοιχείο του τηρείται απ’ αυτούς, καθώς επίσης και τη διόρθωση οποιουδήποτε τέτοιου στοιχείου, εφόσον αποδεικνύει, ότι αυτό, όπως τηρείται μέχρι σήμερα, είναι λανθασμένο.

Οι χρήστες υποχρεούνται να θεωρούν και να χειρίζονται ως εμπιστευτικές και απόρρητες τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την Εταιρεία και το κατάστημά της, στα πλαίσια των συναλλαγών τους ή με αφορμή αυτές ή των οποίων λαμβάνουν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο και αφορούν είτε την Εταιρεία και το κατάστημά της είτε οποιονδήποτε τρίτο και κυρίως υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές σε οποιονδήποτε τρίτο.

β) Προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής κλπ, που τυχόν τους ζητηθούν κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα αυτή, εφόσον παρασχεθούν, αποσκοπούν στη διεκπεραίωση των παραγγελιών των χρηστών, τηρούνται αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των χρηστών και την επικοινωνία τους με την Εταιρεία και το κατάστημά της, τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία και το κατάστημα, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και μόνο από τις αρμόδιες αρχές

5. Διάθεση Προϊόντων

Στόχος της Εταιρείας «Nasis clima / Κλιματισμός – Ηλιακά – Θέρμανση» και του ηλεκτρονικού καταστήματός της είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλού επιπέδου και ποιότητας και η δυνατότητα των χρηστών να φθάσουν στο τελικό προϊόντων με τρία -3- clicks.

Οι όροι και η διαδικασία έχουν ως εξής:

Εν πρώτοις, καταχωρείται η παραγγελία που γίνεται προς την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Κατά την καταχώρησή της, ο χρήστης θα λάβει αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της παραγγελίας.

Ακολουθεί η επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Εταιρείας και στη συνέχεια ο χρήστης θα λάβει δεύτερο επιβεβαιωτικό e-mail, με τα προϊόντα που θα του αποσταλούν.

Στη συνέχεια, γίνεται η αποστολή της παραγγελίας και σχετική ενημέρωση του χρήστη με e-mail. Στο στάδιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί τα προϊόντα της παραγγελίας και έχει δρομολογηθεί η αποστολή τους στο χώρο του χρήστη.

Αν κατά την επεξεργασία της παραγγελίας ανακύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα, η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το χρήστη με την αποστολή e-mail ή τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφωνικής παροχής που δηλώθηκε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.

Απενεργοποίηση των παραπάνω σχετικών με την εξέλιξη της παραγγελίας ενημερώσεων δεν είναι δυνατή.

Ο χρήστης υποχρεούται να μεριμνά, ώστε οι παραπάνω ενημερώσεις και τα e-mails της Εταιρείας να μπορούν να φτάσουν έγκαιρα και με ασφάλεια στον ίδιο, να τα διατηρεί τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής και, σε περίπτωση που δεν λάβει ή δεν λάβει έγκαιρα κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω e-mails, να ενημερώνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση την Εταιρεία, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές της Εταιρείας.

6. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων της Εταιρείας μπορεί να γίνει με κάποιον από τους εξής τρόπους, που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη.

α) Αντικαταβολή.

Κατά τον τρόπο αυτό πληρωμής, ο χρήστης καταβάλει το συμφωνηθέν αντίτιμο του προϊόντος που παράγγειλε, ταυτόχρονα με την από μέρους του παραλαβή του. Η καταβολή γίνεται στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας που πραγματοποίησε τη μεταφορά, στο χώρο, που, κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του, δήλωσε ο χρήστης ως τόπο παράδοσης του προϊόντος. Με την ολοκλήρωση του τρόπου αυτού πληρωμής, ο χρήστης απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσής του και θεωρείται, ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για καταβολή του τιμήματος. Η μέθοδος αυτή πληρωμής ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το σημείο αυτής στο οποίο θα παραδοθεί το προϊόντων. Οι δαπάνες της μεθόδου αυτής πληρωμής βαρύνουν την Εταιρεία. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ και, σε περίπτωση τιμολογίου, για ποσά μέχρι 500 ευρώ. Αν η αξία του προϊόντος υπερβαίνει τα ποσά αυτά, ακολουθείται ένας από τους δυο άλλους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται παρακάτω. Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή του 30% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, η μη εξ ολοκλήρου καταβολή του οποίου επάγεται ματαίωση χωρίς κάτι άλλο της παραγγελίας. Σε κάθε παραγγελία με αντικαταβολή, ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωσή της από το τμήμα πωλήσεων της Εταιρείας.

β) Καταβολή κατά την παραλαβή του προϊόντος.

Κατά τον τρόπο αυτό πληρωμής, ο χρήστης παραλαμβάνει το προϊόντων που παράγγειλε από τα γραφεία της Εταιρείας (ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων 60α, Πρέβεζα), αφού όμως καταβάλει προηγουμένως το συμφωνηθέν αντίτιμό του στο ταμείο της Εταιρείας στην ίδια παραπάνω διεύθυνση. Η εξόφληση γίνεται είτε με μετρητά, είτε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αν επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η Εταιρεία, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα ρύθμισης της πληρωμής με δόσεις από 3 έως 12. Εφόσον η παραγγελία καταχωρηθεί έως την 14.00΄ ώρα και το προϊόντων είναι άμεσα διαθέσιμο, ο χρήστης μπορεί να το παραλάβει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από το κατάστημα της Εταιρείας στην παραπάνω διεύθυνση.

γ) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κατά τον τρόπο αυτό πληρωμής, ο χρήστης προκαταβάλει το αντίτιμο του προϊόντος που παράγγειλε σε έναν από τους λογαριασμούς των τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, αφού προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόησή του με τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας. Η Εταιρεία αποστέλλει την παραγγελία, αφού επιβεβαιώσει την κατάθεση.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίου μπορεί να γίνει η κατάθεση, είναι οι εξής:

1) Τράπεζα Πειραιώς.

Αριθμός λογαριασμού: 5408-084898-861
ΙΒΑΝ: GR05 0172 4080 0054 0808 4898 861
Δικαιούχος: Νάσσης Αλέξανδρος Αχιλλέας.

2) Εθνική Τράπεζα.

Αριθμός λογαριασμού: 448/632292-15
ΙΒΑΝ: GR330 110 448 00000 44863 229 215
Δικαιούχος: Νάσσης Αλέξανδρος Αχιλλέας.

Ο χρήστης οφείλει να στείλει το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nasisclima.gr ή στο fax 26820-29330. Η Εταιρεία, μόλις λάβει το αντίγραφο της εντολής πληρωμής, αποστέλλει αμέσως την παραγγελία.

δ) Με πιστωτική κάρτα ηλεκτρονικά από το E-Shop.

Κατά τον τρόπο αυτό πληρωμής, ο χρήστης μπορεί να κάνει την παραγγελία του μέσω του e-shop και να πληρώσει το τίμημα του προϊόντος που παράγγειλε με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του ή με προπληρωμένη κάρτα, είτε εφάπαξ είτε με δόσεις.

7. Άτοκες Δόσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνήσει την εξόφληση του τιμήματος με άτοκες δόσεις, μόνο εφόσον η πληρωμή γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας και μόνο για προϊόντα που η δυνατότητα αυτή αναγράφεται ευδιάκριτα στον τίτλο – ονομασία τους και μόνο για τον αριθμό των δόσεων που αναγράφονται στο ίδιο σημείο του προϊόντος.

Παραγγελίες με δόσεις περισσότερες του παραπάνω αριθμού, ακυρώνονται χωρίς κάτι άλλο από την Εταιρεία και τα χρήματα επιστρέφονται στην πιστωτική κάρτα ενός πέντε -5- εργασίμων ημερών.

Σε προϊόντα στα οποία συνυπάρχουν και οι δυο επιλογές, δηλαδή αφενός μεν η επιλογή «ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ» και αφετέρου η επιλογή «ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ», δεν μπορούν να ισχύσουν ταυτόχρονα και οι δυο αυτές επιλογές. Στις περιπτώσεις αυτές, η αγορά του προϊόντος μπορεί να γίνει είτε με «ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ» στη βασική τιμή, είτε στην «ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ», η οποία θα καταβληθεί με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, χωρίς όμως τη δυνατότητα επιλογής «ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ».

Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

8. Προϊόντα

Ο βαθμός διαθεσιμότητας των προϊόντων της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού καταστήματός της προσδιορίζεται με αντίστοιχες λεκτικές επί των προϊόντων αυτών ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές είναι οι εξής:

α) Άμεσα.

Η ένδειξη αυτή αφορά ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που υπάρχουν στην αποθήκη ή στο κατάστημα και τα οποία μπορούν να παραδοθούν για αποστολή άμεσα με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

β) Παράδοση σε 2 έως 3 ημέρες.

Η ένδειξη αυτή αφορά προϊόντα που υπάρχουν στην αποθήκη ή στο κατάστημα και τα οποία μπορούν να παραδοθούν για αποστολή σε 2 έως 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

γ) Κατόπιν παραγγελίας.

Η ένδειξη αυτή αφορά προϊόντα που δεν υπάρχουν στην αποθήκη ή στο κατάστημα και τα οποία μπορούν να παραδοθούν για αποστολή μόνο κατόπιν παραγγελίας.

δ) Μη διαθέσιμα.

Η ένδειξη αυτή αφορά προϊόντα η διάθεση των οποίων δεν είναι δυνατή.

Οι αναγραφόμενες προσφορές των προϊόντων ισχύουν μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων τους.

Ο χρήστης υποχρεούται να αποσυσκευάσει το προϊόντων κατά την παραλαβή του, να ελέγξει την κατάστασή του και, σε περίπτωση ελαττώματός του, να ενημερώσει τηλεφωνικά ή εγγράφως την εταιρεία εντός 15 ημερών από την παραλαβή του. Μετά την πάροδο του 15νθημέρου, το προϊόντων θεωρείται ότι παραλήφθηκε σε άριστη κατάσταση.

9. Επιστροφές προϊόντων.

Οι επιστροφές των προϊόντων, σκοπός των οποίων είναι αποκλειστικά και μόνο η αντικατάστασή τους με άλλα, διακρίνονται στα ακόλουθα είδη και πραγματοποιούνται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Επιστροφές με χρέωση της Εταιρείας.

Οι επιστροφές αυτές πραγματοποιούνται, όταν η παραγγελία έχει εκτελεσθεί εσφαλμένα, όταν, δηλαδή, το προϊόντων που παραδόθηκε, είναι διαφορετικό, ως προς το είδος ή την ποσότητά του, από εκείνο που παραγγέλθηκε, όταν  η συσκευασία του είναι κατεστραμμένη κατά την παράδοσή του εν όλω ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της και όταν το προϊόντων είναι ελαττωματικό.

Αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης οφείλει να μην αποδεχθεί την παραλαβή του προϊόντος ή να ζητήσει την επιστροφή του μετά από σχετική συνεννόησή του με την Εταιρεία.

Η επιστροφή του προϊόντος είναι αδύνατη μετά τη χρησιμοποίησή του ή την εγκατάστασή του.

Το προϊόντων πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που το παρέλαβε ο χρήστης. Άλλως, η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του και να θεωρήσει το προϊόντων ως κανονικώς παραληφθέν από το χρήστη.

Η επιστροφή πρέπει να γίνεται στο χρόνο που συμφωνήθηκε μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας. Άλλως, η Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δικαιούνται να μην αποδεχθούν την επιστροφή και να αρνηθούν την αντικατάσταση του προϊόντος.

Μαζί με το προϊόντων πρέπει να επιστρέφονται υποχρεωτικά και όλα τα έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) που το συνοδεύουν και να είναι τούτο συσκευασμένο, όπως ακριβώς απεστάλη.

Η επιστροφή είναι αδύνατη, αν το προϊόντων χρησιμοποιήθηκε ή έγινε εγκατάστασή του.

Η επιστροφή θα γίνεται, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας, είτε με τη χρήση μεταφορικής εταιρείας.

Κατά την παραλαβή τους, η Εταιρεία ελέγχει τα επιστρεφόμενα προϊόντα και τα παραλαμβάνει εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις που δικαιολογούν την επιστροφή τους και έχουν τηρηθούν οι παραπάνω όροι επιστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής και τον έλεγχο των προϊόντων από την Εταιρεία, η Εταιρεία αποστέλλει νέο προϊόντων στο χρήστη και όταν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόντων ή μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του χρήση και της Εταιρείας για την ακύρωση της παραγγελίας, η Εταιρεία επιστρέφει τα χρήματα της παραγγελίας στο χρήστη με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας εντός 15 ημερών από της επιστροφής της παραγγελίας ή της παραπάνω συμφωνίας για ακύρωσή της.

Αν τα προϊόντα επιστραφούν στην Εταιρεία κατεστραμμένα ή ελλιπή ή σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη που απεστάλησαν στο χρήστη ή δεν τηρηθεί από το χρήστη κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις ή τους όρους επιστροφής τους, η Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δικαιούνται να αρνηθούν την επιστροφή και να θεωρήσουν ότι η παραγγελία έγινε καλώς και ότι το προϊόντων έχει παραληφθεί ή να ζητήσουν αποζημίωση από το χρήστη, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την Εταιρεία βάσει της κατάστασης του επιστραφέντος προϊόντος και την οποία αποζημίωση θα δικαιούται η Εταιρεία να προτείνει σε συμψηφισμό με τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία, απαίτηση του χρήστη εναντίον της.

β) Επιστροφές ελαττωματικών κατά την παράδοση προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, τα οποία είναι ελαττωματικά κατά την παράδοσή τους.

Η επιστροφή των ελαττωματικών αυτών προϊόντων γίνεται είτε προσωπικά από τον χρήστη στο κατάστημα της Εταιρείας στην Πρέβεζα (ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων αριθ. 60α), είτε με αποστολή τους στην παραπάνω διεύθυνση με μέσα της απόλυτης επιλογής της Εταιρείας, κατόπιν συνεννοήσεως του χρήστη με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail, για τα ανωτέρω όπως και για όλα τα σχετικά με την επιστροφή θέματα.

Η επιστροφή είναι δυνατή μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από της παραλαβής του προϊόντος από το χρήστη.

Επίσης, θα πρέπει το προϊόντων να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε να έχει εγκατασταθεί και να επιστραφεί στην κατάσταση ακριβώς που παραλείφθηκε από το χρήστη και να συνοδεύεται κατά την επιστροφή του από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) με τα οποία απεστάλη στον χρήστη.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων ή κάποιας από αυτές παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή και να θεωρήσει την παραγγελία εκτελεσθείσα, ασκώντας όλα τα από την εκτέλεση της παραγγελίας δικαιώματά της έναντι του χρήστη.

Προκειμένου περί κλιματιστικών ιδιαίτερα μηχανημάτων, για να θεωρηθούν αυτά ως ελαττωματικά κατά την παράδοσή τους και να είναι δυνατή η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας επιστροφής τους, απαιτείται επιπλέον προηγούμενη επίσκεψη και έλεγχος του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση του συνεργείου αυτού για τη βλάβη του προϊόντος και για το ότι πρόκειται πράγματι για ελαττωματικό προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο αυτό και την εν συνεχεία επιστροφή του προϊόντος εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμά του, είναι όπως πριν από τον έλεγχο να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόντων, ούτε να έχει λάβει χώρα εγκατάστασή του.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος, η Εταιρεία ελέγχει τούτο και εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής του και ότι συνέτρεχε λόγος επιστροφής, επιστρέφει τα χρήματα στο χρήστη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται, στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εφόσον ο χρήστης επιλέξει τη διαδικασία «παραλαβής από το κατάστημα», με επιστροφή των χρημάτων σ’ αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά.

γ) Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη.

Επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του πελάτη γίνεται, όταν ο πελάτης άλλαξε για οποιοδήποτε λόγο γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται στο κατάστημα της Εταιρείας στη διεύθυνση που προαναφέρθηκε, είτε προσωπικά από τον πελάτη, είτε με αποστολή του με μεταφορική εταιρεία, μετά από συνεννόηση του πελάτη με την Εταιρεία.

Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του προϊόντος κατά τη μεταφορά.

Η επιστροφή είναι δυνατή μόνο εφόσον το προϊόντων επιστραφεί στην κατάσταση που παραλείφθηκε από το χρήστη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε εγκατασταθεί, συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τα οποία απεστάλη από την Εταιρεία και η συσκευασία του είναι πλήρης.

Η επιστροφή είναι δυνατή μόνο εντός 5 ημερών από την παραλαβή του από το χρήστη. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή η συναλλαγή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και η Εταιρεία ασκεί όλα τα από την ολοκληρωθείσα συναλλαγή και εκτελεσθείσα παραγγελία δικαιώματά της.

Η Εταιρεία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, προβαίνει σε έλεγχο αυτού και το παραλαμβάνει, αποδεχόμενο την επιστροφή του, εφόσον συντρέχουν και έχουν τηρηθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και όροι, οπότε ακολουθεί η επιστροφή των χρημάτων στο χρήστη.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται, στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εφόσον ο χρήστης επιλέξει τη διαδικασία «παραλαβής από το κατάστημα», με επιστροφή των χρημάτων σ’ αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά.

Αν τα προϊόντα επιστραφούν στην Εταιρεία κατεστραμμένα ή ελλιπή ή σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη που απεστάλησαν στο χρήστη ή δεν τηρηθεί από το χρήστη κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις ή τους όρους επιστροφής, η Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δικαιούνται να αρνηθούν την επιστροφή και να θεωρήσουν ότι η παραγγελία έγινε καλώς και ότι το προϊόντων έχει παραληφθεί και έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ασκώντας τα από την ολοκληρωθείσα συναλλαγή δικαιώματά τους ή να ζητήσουν αποζημίωση από το χρήστη, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την Εταιρεία βάσει της κατάστασης του επιστραφέντος προϊόντος και την οποία αποζημίωση θα δικαιούται η Εταιρεία να προτείνει σε συμψηφισμό με τυχόν απαίτηση του χρήστη εναντίον της.

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο αγοραστής του προϊόντος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγκύρως, εφόσον συντρέχουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών αφότου ο αγοραστής παραλάβει το προϊόντων. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, άσκηση του παραπάνω δικαιώματος είναι αδύνατη, η σύμβαση θεωρείται εκτελεσθείσα και η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματά της από την κατά τον τρόπο αυτό εκτελεσθείσα σύμβαση.

Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι αδύνατη, αν ο αγοραστής χρησιμοποιήσει προηγουμένως το προϊόντων ή προβεί σε εγκατάστασή του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται μόνο με σχετική γραπτή δήλωση του αγοραστή προς την Εταιρεία είτε με fax, είτε με e-mail, στις ανωτέρω διευθύνσεις της Εταιρείας και εφόσον ο αγοραστής ενημερώσει προηγουμένως τηλεφωνικά την Εταιρεία για την πρόθεσή του αυτή.

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόντων στην Εταιρεία την ίδια ημέρα που θα ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, στην κατάσταση που το παρέλαβε, με τη συσκευασία που το παρέλαβε και με όλα τα συνοδευτικά της αποστολής του έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ).

Ο τρόπος και η εν γένει διαδικασία, όπως και τα μέσα επιστροφής θα καθοριστούν από την Εταιρεία, κατά την ενημέρωσή της από τον αγοραστή, ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατά τρόπο δεσμευτικό για τον αγοραστή.

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόντων στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασε.

Όλες οι δαπάνες επιστροφής βαρύνουν τον αγοραστή και προκαταβάλλονται από αυτόν.

Τον κίνδυνο της τυχαίας, κατά την επιστροφή, καταστροφής ή χειροτέρευσης του προϊόντος φέρει ο αγοραστής.

Ο αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για όλα τα ποσά που δαπάνησε αυτή για τη συσκευασία, αποστολή και επιστροφή του προϊόντος.

Η Εταιρεία ελέγχει, κατά την επιστροφή, το προϊόντων και το παραλαμβάνει μόνο εφόσον έχει επιστραφεί στην κατάσταση που απεστάλη στον αγοραστή, με τη συσκευασία που του απεστάλη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε εγκατασταθεί από τον αγοραστή, ο τελευταίος έχει καταβάλει όλες τις παραπάνω δαπάνες που τον βαρύνουν και εφόσον έχει τηρήσει όλες τις ανωτέρω σχετικές με την από μέρους του άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποθέσεις.

Αν δεν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αν ο αγοραστής δεν τηρήσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του για την έγκυρη άσκηση ή κατά την άσκηση του δικαιώματός του αυτού ή γίνει υπαίτιος, έστω από αμέλειά του, οποιασδήποτε, κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή με αφορμή το δικαίωμα τούτο ή την άσκησή του, ζημίας εις βάρος της Εταιρείας, η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και την άσκησή του, να θεωρήσει τη σύμβαση ως εγκύρως και νομίμως εκτελεσθεία από την πλευρά της και να ασκήσει όλα τα από την κατά τον τρόπο αυτό εκτελεσθείσα σύμβαση δικαιώματά της, όπως και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα έχει υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Τα παραπάνω δικαιώματα έχει η Εταιρεία και στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν τηρήσει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ή δεν τηρήσει κάποια από τις σχετικές με την άσκηση του δικαιώματός του αυτού ανωτέρω υποχρεώσεις του.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται, στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εφόσον ο χρήστης επιλέξει τη διαδικασία «παραλαβής από το κατάστημα», με επιστροφή των χρημάτων σ’ αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων είναι η τήρηση όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω προϋποθέσεων έγκυρης και νόμιμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων του αγοραστή.

Αν η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του αγοραστή επειδή αυτός δεν τήρησε κάποια από τις σχετικές με την άσκηση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ανωτέρω προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του, δικαιούται να προτείνει το ποσό της αποζημίωσής της αυτής σε ισόποσο συμψηφισμό με την αξίωση του αγοραστή για την επιστροφή του τιμήματος.